Uitvaartverzorging Twan Schreurs - Betrokken - Betrouwbaar - Betaalbaar
 Uitvaartverzorging Twan Schreurs

Frans Coehorststraat 11 - 5913 RC Venlo 
 email: tschreursuitvaart@gmail.com 

Een overlijden melden
Dag en Nacht bereikbaar 

077-3512798 / 06 19460750Samen zijn wij er voor u.
Met hart en handen.

Betrokken – Betrouwbaar – Betaalbaar
        
Onze zorg begint bij de verzorging, samen met u,
van uw dierbare overledene.
Persoonlijk en stijlvol….maar dan met een verantwoord prijskaartje.

Sinds 1985 ben ik reeds werkzaam in de uitvaartzorg in de regio Noord Limburg, eerst bij Sluys in Venlo, daarna bij Vaessen in Blerick, daarna binnen een 
landelijke uitvaartorganisatie en sinds 2011 als zelfstandig uitvaartondernemer.
Mijn echtgenote Kitty, die geboren is in Velden, is mede werkzaam binnen 
ons bedrijf sinds 2013.

Ook de uitvaartwereld is meer en meer gecommercialiseerd.
Tarieven die vaak onbegrijpelijk hoog zijn ...  en dan ?
Wat kunt u als nabestaanden hieraan doen?  De juiste betaalbare keuze maken!

Want marktwerking begint bij ons zelf !
Tijdens ons leven vergelijken wij prijsbewust de aankopen die wij doen.
Zorgverzekering, energie, vakanties, nieuwe auto’s enzovoort.

Vergelijkt u ook de kosten voor een uitvaart, 
zeker als u bedenkt dat er een verschil van enkele honderden
tot wel 1600,00 Euro of nog meer is tussen de diverse uitvaartondernemers ?

Hoeveel wilt u betalen voor een goed verzorgde uitvaart ?
Wordt er nog te vaak, teveel, voor een uitvaart betaald ?
Naar onze mening wel !  Maar niet onze mening telt,
want u bepaalt als familie zelf, welke ondernemer u belt.

Laat je niet kisten - lees de column van Marieke Henselmans
voor een onthullende blik op de uitvaartkosten:
genoeg.nl › Column › Marieke Henselmans

Ook de consumentenbond heeft over het onderwerp uitvaartkosten 
een artikel in de consumentengids geschreven:
consumentenbond.nl › Nieuws › 2018

Weet u dat …

- De meeste families nog steeds géén prijsvergelijkingen doen vóór de uitvaart.
 
- Veel families dus teveel blijven betalen voor een goed verzorgde uitvaart.

“ Steeds meer stijgende uitvaartkosten … vragen
om een realistische kijk door nabestaanden “

Want als de donkere wolk van het verdriet is opgetrokken en de uitvaartnota 
het banksaldo laat dalen, komen vaak de protesten.
“ wat is een uitvaart duur hè “

Er ondernemers zijn die bedrijfsreclame maken in uw rouwadvertentie.
Dat zij dus reclame maken op uw kosten en hun eigen zakelijke
kosten oneigenlijk in uw rouwadvertentie onderbrengen.
Dat zij dan eigenlijk de bemiddelingskorting die zij ontvangen van de 
krant ( dit is 15 %aan u zouden moeten voldoen. 

Daarbij komt ook nog dat wij vinden dat ieder dagblad zou moeten weigeren 
een rouwadvertentie te plaatsen waar de reclame van een ondernemer
met telefoonnummer in staat.

Naar onze mening is zakelijke reclame in een persoonlijke advertentie:
not done ! Een ondernemer dient reclame voor zijn eigen onderneming 
te maken middels zakelijke bedrijfsadvertenties in dag - / weekbladen.

Uitvaartondernemers dienen in het belang van de nabestaanden 
te denken en te handelen.         

=============================================

Waar wenst u te worden opgebaard na uw overlijden ?
Zal u in een vreemde omgeving, een rouwcentrum, 
verblijven tot aan uw begrafenis of crematie of thuis in uw eigen omgeving ?

Uw wensen en keuzes zijn leidend. 

Ter vergelijking enkele voorbeelden;

Kosten rouwcentra in Venlo - A / Blerick - B:

Rouwcentrum A: bij VieCuri ziekenhuis te Venlo
96,00           gebruik koelruimte tussen 3 en 24 uur na het overlijden
640,00        verblijf 5 dagen inclusief 1 officieel afscheidsbezoek        
96,00          gebruik koeling na 24 uur / na 5 dagen / per dag
191,00        laatste verzorging door medewerker rouwcentrum
287,00        laatste verzorging door medewerker rouwcentrum samen met familie
129,00        in grafkist leggen door medewerker rouwcentrum
102,00        extra officieel afscheidsbezoek, 45 minuten, met koffie / thee
102,00        bij tijdsoverschrijding 45 minuten bezoek 
==============================================

Rouwcentrum B: in Blerick
595,00        verblijf ongeacht aantal dagen, inclusief laatste verzorging door
                   medewerker rouwcentrum, inclusief 1 officieel afscheidsbezoek
                   van 45 minuten met koffie / thee        
100,00        verzorging door medewerker rouwcentrum samen met familie
100,00        extra bezoek op zaterdag / zondag met koffie / thee
125,00        extra officieel afscheidsbezoek met koffie / thee
75,00          bezoek na kantoortijden op weekdagen
Kosteloos   30 minuten bezoek, dagelijks, tussen 09.00 uur en 17.00 uur
                   op werkdagen ( geen koffie / thee )
==============================================

Kiest u ervoor uw dierbare thuis / in het zorgcentrum op te baren zodat u op
ieder moment afscheid kunt nemen zonder dat u iedere keer een afspraak 
moet maken ? 

Het thuis opbaren is bij ons altijd goedkoper dan het opbaren in 
ieder rouwcentrum in Noord Limburg.

Indien de omgevingstemperatuur te hoog is zal er bij het opbaren met gebruik van een koel- / vriesplaat altijd het lichaam voortijdig en snel gaan veranderen.
De enige verantwoorde wijze is dan het lichaam te laten balsemen.

Thuis / in het zorgcentrum opbaren:
indien het overlijden thuis / in het zorgcentrum heeft plaatsgevonden, zijn er geen kosten voor een overbrenging die vaak rond de 250,00 Euro liggen.

Rouwcentrum A / Uitvaartonderneming A :               617,00 Euro
Inclusief laatste verzorging:                                       ?    

Rouwcentrum B / Uitvaartonderneming B :                715,00 Euro
Inclusief laatste verzorging:                                       ?                                                
Uitvaartverzorging Twan Schreurs                            560,00 Euro
Inclusief laatste verzorging:                                     Ja

Het thuis opbaren kan plaatsvinden door het gebruik van een koeling
of door een inwendige balseming ( Thanatopraxie ) van het lichaam 
( zie onze website: mogelijkheden en kosten voor een uitleg 
hoe Thanatopraxie wordt toegepast )

Het thuis opbaren kan, nadat er een inwendige balseming heeft                plaatsgevonden, ook plaatsvinden bij een hoge omgevingstemperatuur.
Een koeling is dan niet meer nodig.

De veranderingen in het lichaam worden door de balseming zeer sterk 
afgeremd gedurende 8 tot 10 dagen, waardoor het thuis opbaren 
gedurende meerdere dagen op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
 
=========================================

Ondernemersloon: hieronder vallen de kosten

Bespreken van de uitvaart; afspraken maken met crematorium, kerk, zaal; 
opstellen van de tekst voor de rouwbrief, advertentie; keuze grafkist bespreken;
keuze prentje bespreken; helpen bij muziekkeuze; aangifte doen van het overlijden; begeleiden van de familie tijdens de uitvaart; nazorg
-----------------------------------

Rouwcentrum / Uitvaartonderneming A:       1970,00 Euro  ondernemersloon

Rouwcentrum / Uitvaartonderneming B:       1295,00 Euro  ondernemersloon

Uitvaartverzorging Twan Schreurs:                 950,00 Euro  ondernemersloon

Het verschil in ondernemersloon tussen Monuta Uitvaartverzorging
( Uitvaartonderneming A ) en onze onderneming bedraagt dus 
circa 1020,00 Euro.

Er is dus een wezenlijk verschil in ondernemersloon voor exact 
dezelfde werkzaamheden die een uitvaartverzorger voor u verricht.

In Venlo is er 1 vrouwelijke ondernemer 
die ongeveer - 75,00 Euro per uur - vraagt 
voor een uitvaart met bloemblaadjes, boomblaadjes, kaarsjes enz.

Met een uitvaartnota die doorgaans dan kan oplopen tot een bedrag tussen de 
7000,00 en 10000,00 Euro dient u dan wel rekening te houden.

Maak een bindende afspraak voor het ondernemersloon, zodat u niet met een onaangename financiële verrassing wordt geconfronteerd.

Vraag altijd aan de ondernemer of er bij een uitvaart op de zaterdag
een ondernemerstoeslag wordt berekend.
Wij berekenen géén zaterdagtoeslag.

===========================================

Uitvaartsprekers:       schrijven en houden van een toespraak.

Rouwcentrum / Uitvaartonderneming A:   ?

Rouwcentrum / Uitvaartonderneming B:   475,00 Euro   

Twan Schreurs:                                     475,00 Euro kostprijs ( 1 op 1 )

Indien u zelf een toespraak kunt schrijven zal ik deze kosteloos voordragen tijdens de dienst indien u dit niet zelf kunt of wilt doen.
================================================

Onze kwaliteit is net zo hoogstaand als de andere uitvaartondernemers: 
zelfde grafkisten, zelfde keuze in modellen en kleuren rouwauto's, 
drukwerk vervaardigd in een professionele drukkerij, enzovoort.

Het verschil zit dus alleen in de prijs ... niet in de kwaliteit.  

===========================================

Het afscheid:
De voorbereiding van het afscheid, overeenkomstig de wensen van de 
overledene én u zelf, doen wij samen met u, met oog en gevoel voor detail.
Met uw stil verdriet, met hart en handen, bezig zijn met alle voorbereidingen. 

Een constant emotioneel groeiproces, waardoor je je zelf en elkaar heel bewust kunt voorbereiden op de dag dat je samen afscheid moet nemen.
Wij ervaren het nog steeds als een voorrecht dat wij een familie hierin terzijde mogen staan. Niet om alles zomaar uit uw handen te nemen, maar de helpende hand te bieden waar en wanneer u dit wenst én een luisterend oor te hebben.
Met u meedenken, door zeer goed te luisteren en te adviseren.

Samen zorgen we voor een waardevol afscheid en een mooie herinnering.
 
     Het moeilijkste in ons leven, 
     is het moment, dat we 
     onze dierbare af moeten geven.
 
     Met hart en handen,
     tijd en aandacht,
     zorgen we samen met u 
     voor een passend afscheid.
 
Verzekerd / Niet verzekerd
Wij verlenen onze diensten aan niet verzekerden maar ook 
aan alle verzekerden, ongeacht bij wie en welke verzekering u heeft,
waarbij wij u in uw belang, van tevoren een goed advies zullen geven. 
 
Er zijn verzekeringsmaatschappijen die zowel verzekeringen en 
uitvaartverzorging aanbieden waardoor er op twee momenten geld 
wordt verdiend aan de cliënt.
 
Bij een  natura-verzekering bent u niet altijd vrij in de keuze voor de 
uitvaartondernemer die u zal begeleiden bij het afscheid.
De keuzevrijheid van u, indien u ons als uitvaartondernemer wenst, kan financiële consequenties voor u hebben.
Hierin zullen wij u van tevoren een transparant en eerlijk advies geven.
 
Indien u een geld- of een natura-verzekering heeft bij een verzekeraar die niet   zelf de uitvaart verzorgt bent u altijd vrij ons als uitvaartverzorger te kiezen.
 
Voorbespreking (kosteloos)
Het leven is mooi.
Sommige mensen vinden het moeilijk of naar om erover na te denken, dat hun leven ooit eindigt. Anderen willen juist wel graag van tevoren wensen bespreken   of vastleggen. Indien u ziek bent en weet dat uw leven binnenkort zal eindigen,   kan het rust geven om uw uitvaart alvast te bespreken. Het kan ook zijn dat u 
uw naasten niet teveel wilt belasten, als u er straks niet meer bent. 
Of misschien heeft u zelf en uw familie er behoefte aan om degene die straks 
de uitvaart begeleidt, eerder te ontmoeten.
 
Het is hoe dan ook verstandig van tevoren te informeren wat de kosten zijn 
van uw wensen bij een crematie of begrafenis. De tarieven van verschillende uitvaartondernemingen, voor dezelfde diensten, lopen nogal uiteen. 
 
Wij bieden u vanzelfsprekend altijd vooraf een transparant kostenoverzicht.          
 
uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl 


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint