Uitvaartverzorging Twan Schreurs - Betrokken - Betrouwbaar - Betaalbaar


Samen 
zijn wij er voor u.
Met hart en handen.
 Over ons: 
Ik ben reeds 33 jaar uitvaartverzorger in Venlo, Blerick en omstreken. 
Sinds 2011 ben ik zelfstandig uitvaartondernemer, met een heel eigen gezicht: betrokken, betrouwbaar, betaalbaar, persoonlijk en integer.

Mijn vrouw, Kitty Schreurs-Cuenen, die in Velden is geboren en getogen is 
en ruim dertien jaar werkzaam is in de uitvaartzorg. U zult haar misschien 
eerder hebben ontmoet bij haar werkzaamheden, als gastdame, tijdens afscheidsbezoeken van uw dierbare.

Zij is, samen met mij, binnen onze eigen uitvaartonderneming werkzaam. 
Haar vrouwelijke intuïtie en empathie zullen zichtbaar en voelbaar zijn in de zorg die wij samen aan de nabestaanden geven. U wenst een mooi en onvergetelijk afscheid, overeenkomstig de wensen van uw dierbare en u zelf. Hiertoe zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar (buiten vakantieperiode) en zullen u altijd zelf, op een vertrouwde wijze, helpen. 

De uitvaartmarkt verandert in hoog tempo.
Door een toename van het aantal particuliere ondernemers, óók in deze regio, ontstaat er een vrijere ondernemerskeuze. 
Een keuze die weloverwogen moet zijn en die u maakt op grond van de geboden kwaliteit, de vroegere ervaring die u of een familielid met de betreffende ondernemer heeft gehad, maar zeker ook op grond van de prijs die iedere uitvaartondernemer voor de dienstverlening berekend. 

In mijn 33 jaar werkzaam zijn als uitvaartverzorger heb ik de uitvaartbranche meer en meer zien veranderen naar meer zakelijke dienstverlening. Na mijn opleiding tot verpleger, begon ik, nu al weer 30 jaar geleden, als uitvaartverzorger. Een bewuste keuze, die ik maakte vanuit mijn persoonlijke overtuiging waarin zorgen, voor levenden en doden, bij mij een belangrijk levensdoel is, het is me als het ware op het lijf geschreven. 

In juli 2011 ben ik gestart met mijn eigen uitvaartonderneming, waarin ik op mijn eigen wijze de persoonlijke aandacht kan geven, zoals u die in de afgelopen 30 jaar van mij heeft kunnen ervaren.

Afscheid nemen is een diep ingrijpende, emotionele, gebeurtenis die bewust moet worden beleefd. De zichtbare banden worden een voor een verbroken, net zoals bij onze geboorte.
Het onthechten vraagt tijd en aandacht, ieder uur, iedere dag.
Het loslaten van je geliefde, een proces dat je langzaam,  stapje voor stapje doet. 

In het verleden werd mij wel eens in een nagesprek gezegd:
Twan: "Wij merken dat als je in deze situatie terechtkomt, je meer denkt en handelt vanuit de emotie dan met je verstand." 
In een tijd van persoonlijk verlies is het - hoe moeilijk ook - belangrijk om wat emotionele afstand te houden als je beslissingen moet nemen.

Woorden als transparantie, integriteit, kwaliteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn voor ons zeer belangrijke persoonlijke kernwoorden. 
Wij streven naar een hoge kwaliteit van zowel dienstverlening als producten en 
in de prijstransparantie, bijvoorbeeld door een gedetailleerde specificatie van de uitvaartkosten bij het bespreken van de uitvaart, zodat u van tevoren precies weet waar u financieel aan toe bent, hetgeen volgens ons een
vanzelfsprekendheid hoort te zijn. 
Zo zal er vanuit ons samen denken en doen, een uniek afscheid plaatsvinden.
Toegesneden op de persoonlijke wensen van zowel overledene als nabestaanden.

Voor een nadere kennismaking: 

Uitvaartverzorging Twan Schreurs 
Frans Coehorststraat 11 
5913 RC Venlo        

Telefoon: 077-3512798     Mobiel: 06-19460750     
E: tschreursuitvaart@gmail.com

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

De foto's op onze website zijn gemaakt door Petra Lenssen, Page Factory.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint